Nederlands English Français

Jan Palfijn Fertiliteitscentrum

Een woordje uitleg over fertiliteitscentra in België:

De fertiliteitscentra in België kan je onderverdelen in enerzijds B-centra en anderzijds A-centra.

Een B-centrum beschikt over de volledige infrastructuur, oa laboratorium, om alle stappen in de behandeling uit te voeren. Pick-up van de rijpe eicellen, laboratoriumbehandelingen en het terug plaatsen gebeuren in het B-centrum.

Een A-centrum beschikt niet over de volledige infrastructuur, er is geen laboratorium en zodoende voert een A-centrum behandelingen uit tot en met de pick-up van de rijpe eicellen. De eicellen worden vervolgens naar het laboratorium van een samenwerkend B-centrum gebracht waar de laboratoriumbehandelingen gebeuren. Ook het terug plaatsen van één tot 2 bevruchte eicellen gebeurt in het B-centrum. Nadien word je terug opgevolgd in het A-centrum.

Het Jan Palfijn fertiliteitscentrum is een B-centrum waar volgende technieken beschikbaar zijn: