Nederlands English Français

Heupvervangende Chirurgie

De heup is in principe een groot kogelgewricht uit twee delen. Enerzijds de kop van het dijbeen (femur) en anderzijds het acetabulum, een uitholling in het bekken. Tijdens het vervangen van de heup worden de beschadigde delen vervangen door kunstmatige, gladde oppervlakken die de heup toelaten opnieuw op een goede manier te functioneren.

Wanneer u samen met uw chirurg alle niet-chirurgische mogelijkheden hebt geprobeerd om uw heupprobleem op te lossen en dit helaas geen oplossing heeft geboden dan komt u wellicht in aanmerking voor een totale heupprothese. Deze operatie is vaak de enige oplossing om terug een actief en pijnloos leven te leiden.

Het doel van een totale heupprothese is om uw pijnklachten weg te nemen door de twee aangetaste delen van het heupgewricht te vervangen – de heupkom (acetabulum) en de heupkop (femur) opdat men opnieuw de heup vlot kan gebruiken zonder pijn.

Er zijn twee soorten kunstheupen: de totale heupprothese en de heup ‘resurfacing’. De orthopedische chirurg zal beslissen voor welk type u in aanmerking komt in uw specifieke geval.

Totale Heupprothese

Tijdens het plaatsen van de totale heupprothese worden beide delen van de heup, de femur en het acetabulum, verwijderd en vervangen door implantaten: een steel met nek en kopje in het dijbeen en in het acetabulum een metalen kommetje met insert bestaande uit harde plastic, keramiek of metaal.

Een totale heupprothese is meestal noodzakelijk door slijtage in het gewricht ten gevolge van osteoarthrose, reumathoide arthritis of door avasculaire necrose, waarbij een deeltje van het bot in de heup is afgestorven.

Ook een fractuur of ontwrichting kan aanleiding geven tot heupvervangende chirurgie. De meeste kandidaten voor een kunstheup zijn ouder dan 55 jaar. Voor jongere patiënten kan het gedeeltelijk vervangen van de heup een waardig alternatief zijn om chronische heuppijn te behandelen.

Bij de evaluatie van de kunstheup zal uw orthopedische chirurg verschillende mogelijkheden met u overleggen:

  1. Gebruikte materialen: in functie van uw specifieke geval kan de chirurg een bepaald type prothese of materiaal aanbevelen.
  2. Gecementeerd of cementloos: in functie van uw noden kan de chirurg opteren voor een gecementeerde prothese, met cement als fixatiemiddel voor de prothese, of een cementloze prothese, waarbij het bot vastgroeit op de prothese.

Gecementeerd

Ongecementeerd

Heup Resurfacing - Gedeeltelijke Heupvervanging (metaal-op-metaal)

Bij een resurfacing wordt de heupkop behouden. In tegenstelling tot een totale heupprothese laat een heup ‘resurfacing’ toe minder bot te verwijderen en moeten de heupkop en heupnek niet verwijderd worden. Tijdens deze ingreep wordt enkel het kraakbeen verwijderd en krijgt de heupkop een overkapping met een kunstmatig oppervlak.

Ook in het bekken gedeelte wordt een nieuw gewrichtsoppervlak aangebracht. Deze vorm van heupprothese wordt gebruikt als alternatief op de totale heupprothese en wordt aangeraden voor jonge en actieve patiënten. Deze prothese is een botsparende behandeling van chronische heuppijn, maar sluit een totale heupprothese op latere leeftijd niet uit.

Bijkomende Informatie

Meer informatie over deze prothesen is te vinden op deze web site van een producent van heupprothesen.