Nederlands English Français

De Operatie

Als de normale, dagelijkse activiteiten zoals wandelen, vooroverbuigen, gaan zitten of rechtstaan pijn veroorzaken in de heup, dan bent u misschien kandidaat voor heupvervangende chirurgie.

Een operatie is zelden de eerste optie, dus zal uw dokter meestal eerst een aantal niet-chirurgische behandelingen voorstellen zoals medicatie, kinesitherapie en andere hulpmiddelen. Wanneer de pijn en het ongemak in de heup dusdanig erg worden dat geen van deze behandelingen nog baten en de pijn verzachten, dan kan een ingreep de volgende optie zijn.

Dit is niet noodzakelijk meteen een kunstheup. Er zijn nog een aantal andere ingrepen mogelijk zoals infiltratie en arthroscopie. Deze ingrepen kunnen de noodzaak voor een heupprothese uitstellen.

Indien echter uw levenskwaliteit zodanig beïnvloed wordt door de aanhoudende pijn, dan kan een heupprothese de beste optie zijn. Op dat moment zal de dokter een optimaal behandelingsplan opstellen gebaseerd op uw persoonlijke wensen, testen van de heup en radiografie van de heup.

Voorbereiding

Eenmaal de beslissing is genomen dat een heupprothese de beste optie is, start de voorbereiding voor de ingreep. Naast een aantal medische evaluaties en tests, houdt dit ook een aantal voorbereidingen in betreffende uw gezondheid en thuissituatie.

Degelijke en tijdelijke voorbereiding vermindert het risico op mogelijke problemen zowel tijdens als na de operatie, en helpt tegelijk het genezingsproces te versnellen. Vooruitdenken is de boodschap.

Medische evaluatie en tests

Uw medische achtergrond en een reeks tests zullen aantonen of er eventuele aandoeningen zijn die het plaatsen van een heupprothese kunnen bemoeilijken. Diagnostische tests zijn nodig om de ingreep te plannen. Dit zijn onder andere bloedbepalingen, radiografie en cardiogram.

De Ingreep

Tijdens de ingreep ligt u op de niet-te-opereren zijde. Er wordt een insnede gemaakt aan de zijkant van de bil. Dit noemt men een “posterieure toegangsweg” (De toegangsweg is per chirurg afhankelijk)

De insnede wordt langs achter over de heup gemaakt, deze is ongeveer 10 tot 15 cm lang, bij magere patiënten kan deze insnede zelfs nog korter zijn. Er wordt een beperkt aantal spieren losgemaakt van het bot en vervolgens wordt het kapsel van de heup ingesneden. De slechte heupkop wordt verwijderd samen met een deel van het kapsel.

Daarna wordt de kom van de heup bewerkt door middel van sferische raspen die de kom van de heup perfect uitfrezen zodat er een prothesecomponent kan geplaatst worden. Vervolgens wordt het kanaal in het bovenbeen uitgeruimd tot we er een perfect aansluitende prothese in krijgen, er wordt in het bekken en in het bovenbeen een proefprothese geplaatst en de stabiliteit van de nieuwe heup wordt getest.

Indien de opstelling met de proef prothesecomponenten aan alle voorwaarden voldoet, worden de definitieve componenten geplaatst. De spieren worden terug op het bot gefixeerd en de wonde wordt gesloten, met het achterlaten van een fijn buisje waardoor het overtollige bloed uit de wonde weg kan.